Regresná terapia
Aura Tea Shop
Fytoterapia
Aromaterapia
Bachová kvetová terapia
Kineziológia
Ajurvéda
Regresná terapia
O mne
Astma
ako také môže mať rôzne príčiny. V jednom prípade to bola napr. žena, ktorá trpela dlhšiu dobu astmatickými ťažkosťami. V regresii sa ukázalo, že za prvej svetovej vojny zomrela na otravu yperitom (bojový plyn). Po riadnom spracovaní tejto udalosti astma úplne zmizlo. Príčinou iného prípadu astmy bolo dieťa pridusené pupočnou šnúrou pri pôrode. Opäť - po riadnom spracovaní celého pôrodu a pôrodnej traumy astma zmizlo. V ďalšom prípade to boli rôzne rany bodné a sečné do hrudníka a mnoho restimulovaných životov.

Bulímia
býva práve tak ako mentálna anorexia, často spôsobená nejakým restimulovaným postulátom. Tu sa ale zmienime o trochu inom prípade, ktorý je zaujímavý tým, že nebol spôsobený restimulovaným postulátom, ale privtelenou dušou, ktorá nútila ženu, u ktorej bola, aby jedla a potom jedlo vyvracala. Po odvedení tejto privtelenej duše ťažkosti prestali. Nie je to práve častý prípad, ale je to pekná ukážka toho, aké ťažkosti môžu privtelené duše spôsobiť.

Migréna
Je všeobecne známe, že medicína nemá žiadny liek, ktorý by umožnil liečiť migrénu. Sú síce farmakologické lieky, ktoré sú schopné migrenózne ťažkosti na dlhší alebo kratší čas potlačiť, ale nie je k dispozícii skutočný liek, po ktorého podaní by migréna natrvalo vymizla. Pri tom prax hlbinnej abreaktívnej psychoterapie ukazuje, že vo veľkej väčšine prípadov je migréna prejavom restimulácie pôrodnej traumy. To znamená, ak umožníme klientovi, aby si vybavil priebeh svojho narodenia a túto udalosť s ním riadne spracujeme, migréna vymizne natrvalo.

Nadváha
U nadváhy sa často stretávame s dvomi príčinami. Prvá býva to, keď dieťa v detstve nechce jesť tak ako by si mamička predstavovala. Tá potom často, keď dieťa nechce jesť, mu dá pohlavok sprevádzaný príkazom "Jedz!", Alebo "Musíš to zjesť", alebo niekedy dokonca: "Jedz! Keď nebudeš jesť, tak zomrieš! ". Mamička to určite myslí dobre, a pohlavok, ktorý dieťaťu prípadne uštedrí na zdôraznenie svojich slov, žiadne veľké trauma síce nespôsobí, ale (!) - Ak sa takáto situácia opakuje veľmi často, tak aj celkom malé traumy sa akosi naakumulujú a keď sa neskôr, napríklad až v dospelosti to všetko restimuluje, človek začne jesť. Všetky výroky mamičky týkajúce sa potreby jesť sú uložené v pamäti a pri restimulácii sa začnú podvedome pripomínať a človek sa nimi začne nevedomky riadiť! Ďalšou častou príčiny nadváhy bývajú také udalosti z minulosti človeka, kedy napríklad prežíval hlad v čase neúrody, alebo trpel hladom napr. v hladomorni a podobne. Proste prežíval situácie, kedy mal veľmi často myšlienky na jedlo, na to, že by niečo zjedol. Keď sa mu teraz taká udalosť silno pripomenie (na podvedomej úrovni) napríklad tým, že uvidí nejaký film, kde sú scény, ktoré mu jeho vlastnú minulú skúsenosť pripomenú, engram uložený v pamäti sa restimuluje, a človek sa opäť začne riadiť postulátmi, ktoré ho smerujú na to, aby jedol.
Regresia nie je hypnóza!
Nejde o hypnózu, ale o hlbinnú terapiu. Klient všetko vníma, je pri plnom vedomí, preto je táto terapia účinná. Je to "rozprávanie sa so zatvorenými očami".  Potrebujeme len docieliť alfa stavu, teda stavu uvoľnenia, tak ako pred spánkom, keď sa vedomie málinko uspí a podvedomie začne vypúšťať dôležité informácie, práve do hĺbky vedomia. Vypustí však iba to, čo je momentálne dôležité a čo musí ísť na svetlo. Preto je mnohokrát potrebné viac sedení. Všetko chce svoj čas...

Strach z regresie.
Pravda, mnohokrát bolí, a ľudia sa boja túto pravdu nájsť sami v sebe. Majú strach sami zo seba, ich ego sa bráni tomu, niečo zmeniť alebo pochopiť. Žijeme tu a teraz a minulosť už zmeniť nemôžete, môžete však pochopiť a touto metódou odhaliť veľa ukrytého. S nadhľadom pochopiť ako pristupovať k svojím problémom a k práci na sebe samom. Odkryť svoje strachy a vyniesť ich na svetlo. V temnote im je dobre, ale na svetle sa rozpustia a potom príde veľká úľava...
Môžem ostať zaseknutý v minulom živote?
Určite nie! Pri regresii ste stále pri plnom vedomí, všetko si pamätáte a komentujete. Nejde o hypnózu.

Absolvujem regresiu a čo ďalej?
Regresiou to pochopiteľne nekončí. REGRESIA LEN UKAZUJE CESTU! Všetko je o práci na sebe, človek by si mal prehodnotiť svoje zmýšľanie a svoje postoje. Po regresii prichádza väčšinou stav otupenia a človek môže mať rôzne pocity. Trebárs pocit ako by "odoperovali" niečo staré a zrazu to chýba. Do tohto čistého a prázdneho priestoru by sme mali nasadzovať pozitívne programy. Je to chúlostivé. Bolí to, ale je to nevyhnutná očista duše. Treba to podchytiť za čerstva, kým je podvedomie otvorené. Vedomie to potom celé prijme a ako ja hovorím, jeho myseľ sa ukojí. Informácie sa prelejú z hĺbky podvedomia do hĺbky vedomia. Sme ako deti. Malé, zvedavé, nepokojné a chceme na všetko odpoveď a všetko si ohmatať. Pokiaľ je rozsah problému širší a hlbší, je potrebné absolvovať viac sedení, ale to je naozaj individuálne.
Regresia nie je len o náhľade do minulých životov.

Regresná terapia je u každého človeka individuálna. Veľakrát stačí len prejsť detstvo alebo prenatálne obdobie (tam je zárodok väčšiny príčin súčasných problémov). Nie je podstatné kým alebo čím ste boli. Dôležité je pochopiť čo nám spomienky asociujú a aké si z toho máme vziať poučenie.
Existujú minulé životy?
Či už si pre seba rozhodneme otázku pravdivosti minulých životov akýmkoľvek spôsobom, z hľadiska terapeutického, ak sa naozaj chceme zbaviť problémov, musíme s minulými životmi pracovať. Je pre nás rozhodujúce, že objavíme príčinu, a zistíme, že problém, ktorý riešime, súvisí s udalosťou v detstve, pôrodu či v minulých životoch.
Asi sa pýtate, prečo si teda minulé životy nepamätáme a nevybavia sa nám kedykoľvek si zmyslíme. Ak by si však každý človek vedome pamätal svoje minulé životy, prežíval by zároveň aj všetku vinu za to, čo kedy urobil, a k tomu by cítil aj všetko, čo zažil v minulých životoch, teda napríklad utrpenie, bolesť, žiaľ, smútok, beznádej, bezmocnosť, zúfalstvo, ľútosť, atď., potom by sa zrútil, nevydržal by to. Je to milosrdenstvo prírody, že to tak nie je, že si vedome minulé životy nepamätáme. Každý sa všetko dozvie vtedy, až pre neho dozrie ten správny čas. K tomu, aby každý získal prístup k svojej minulosti, a mohol ju začať spracovávať,  musí byť spôsobilý, to znamená, musí byť na určitom stupni duchovného vývoja. Ak takého stupňa nedosiahol, určite sa o karmu, reinkarnáciu a minulé životy zaujímať nijako nebude. Všetko má svoj čas. Naopak, existuje veľa ľudí, ktorí už od detstva jasne vedia, že tu nie sú prvýkrát a majú konkrétne spomienky na minulé životy. Tie sa potom väčšinou postupne s vekom pomaly vytrácajú.
“V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby prijala ďalší.”
(Bhagavad-Gíta 15.8) "Vedecké poznanie duše"
Hore
Vdychujte lásku, vydychujte vďačnosť...
Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.
e-mail: andreaauranova@gmail.com   tel.: +421940 827 967
SnowDesign 2014-2015. Všetky práva vyhradené.
Čo je regresia
Príklady z praxe
Sedenia
5 mýtov o regresii