Regresná terapia
Aura Tea Shop
Fytoterapia
Aromaterapia
Bachová kvetová terapia
Kineziológia
Ajurvéda
Regresná terapia
O mne
Regresia je cesta. Hlbinná regresná terapia je jednou z techník psychoterapie, ktorá funguje na základe asociatívneho vybavovania obrazov z podvedomia človeka. Je nedirektívna, nehypnotická. Klient si po terapii pamätá spracované obsahy i cestu, ako sa k nemu dostali z hlbín jeho podvedomia čí nevedomia.
Úlohou terapie je pomôcť nám identifikovať a riešiť potlačené emócie, spomienky z blízkej i dávnej minulosti. Mnoho ľudí nevie, odkiaľ pochádzajú ich problémy a táto metóda im pomôže zistiť a odhaliť príčiny svojich problémov vo svojom vlastnom podvedomí. Mnohé psychické a fyziosomatické ťažkosti spočívajú v tom , že človek prežil v minulosti (niekedy aj veľmi vzdialenej) stresujúce situácie. Do našej pamäti sa ukladajú všetky informácie, ktoré si nemusíme pamätať, ale naša myseľ aj telo si môže opätovne prehrávať naše záznamy. Z toho potom pramenia mnohé psychické a psychosomatické problémy, ktoré sa objavujú zdanlivo bez príčiny. Pri regresiách sme si schopní vybaviť nielen udalosti "od narodenia až do prítomnosti", ale aj udalosť svojho vlastného narodenia, celú dobu prenatálu a môžeme ísť ešte ďalej do minulosti .
Pre koho je táto metóda vhodná a aké problémy je možné hlbinnou regresnou psychoterapiou riešiť?

Regresná terapia rieši tieto problémy: pocity bezmocnosti, neistoty, stres, najrôznejšie druhy fóbií, depresie, vzťahové problémy, najrôznejšie nevysvetliteľné bolesti, fantómové bolesti, narkomániu, alkoholizmus, problémy tvorivých schopností, sexuálne deviácie, najrôznejšie poruchy osobnosti. Všeobecne povedané sú to prakticky všetky psychické a psychosomatické ťažkosti.

Pod pojmom psychosomatika si často lekári aj laici predstavujú najrôznejšie psychogénne poruchy. Pacienti takto označení sa tomu bránia, sú zneistení, či to neznamená, že po duševnej stránke nie sú v poriadku. Psychosomatika je spojená s predsudkami aj v mysli mnohých lekárov, ktorí niekedy označujú pacientov, u ktorých nenájdu žiadnu rýdzo telesnú alebo biochemickú poruchu, za neurotikov a simulantov. To však neznamená, že by si pacient svoje problémy vymýšľal. Dokonca to ani neznamená, že by človek musel mať viditeľné problémy v manželstve, v práci či v kontakte s inými ľuďmi. Problémom totiž môže byť pacient sám, to znamená, ako reaguje, čo je schopný zvládať a pod. U človeka vlastne nikdy neochorie primárne len duša alebo telo. Vždy ochorie celá bio-psycho-sociálna jednotka človeka. V užšom slova zmysle je psychosomatika stále chápaná ako problematika obmedzeného druhu chorôb, pri ktorých sú telesné obtiaže, zmeny a poruchy funkcie podmienené duševným stavom. Sú to hlavne:
- chronické bolesti (hlavy, brucha, chrbtice, kĺbov, …)
- chronická únava
- znížená  imunita
- gynekologické problémy
- kožné problémy
- kardiovaskulárne choroby
- nechutenstvo alebo nadmerná chuť k jedlu
- tráviace problémy
- alergie a astmy
- iné zdravotné problémy, ktoré pretrvávajú alebo sa stále vracajú
Hore
Vdychujte lásku, vydychujte vďačnosť...
Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.
e-mail: andreaauranova@gmail.com   tel.: +421940 827 967
SnowDesign 2014-2015. Všetky práva vyhradené.
Čo je regresia
Príklady z praxe
Sedenia
5 mýtov o regresii