Bachova kvetová terapia
Aura Tea Shop
Fytoterapia
Aromaterapia
Bachová kvetová terapia
Kineziológia
Ajurvéda
Regresná terapia
O mne
Hore
Bachové esencie pre zvieratá
Bachové esencie v tehotenstve a po pôrode
Bachové esencie pre deti
Hlavným dôvodom, prečo sa kvetové esencie čím ďalej viac používajú v liečbe je fakt , že za každou chorobou alebo neduhom stojí náš psychický stav . Osobnosť a temperament každého jednotlivca je určujúcim kľúčom pri výbere správnej esencie . Vzniká tak otázka, či sú kvetinové esencie vhodné aj pre zvieratá . V roku 1871 publikoval Charles Darwin názor, že " zmysly a rôzne emócie, ako je láska, pamäť, pozornosť, zvedavosť, napodobňovanie, ktorými sa chváli človek , môžu byť objavené v počiatočných alebo v dobre vyvinutých podmienkach už aj u nižších živočíchov " . Zdôrazňoval, že vyššie zvieratá a človek zdieľajú tie isté základné emócie a poukazoval dokonca na to, že cicavce majú dokonale vyvinutý komplex emócií ako je nechuť, strach, túžba po spravodlivej odplate alebo dokonca zmysel pre humor .

V tej dobe boli jeho názory príťažou pre vtedajšie poznanie , dnes sa zhodujú s najnovšími vedeckými poznatkami. Kvetové esencie sú dôležité v liečbe zvierat, pretože nastoľujú vyrovnanosť a harmóniu v ich prirodzenej povahe, ktorá veľmi citlivo reaguje na udalosti v okolí. Ich užívanie vyžaduje starostlivé a systematické pozorovanie zvieracieho správania, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii prejavov.
Aj u zvierat je možné esencie používať s iným druhom liečby - vrátane alopatickej alebo homeopatickej medicíny .

Existujú už skúsenosti, že v homeopatickej liečbe esencie pôsobia ako katalyzátor. Navyše tým, že sú úplne prírodné a netoxické, nevytvárajú ani u citlivých bytostí, akými zvieratá sú, žiadne vedľajšie efekty. Dva kroky pre výber správnej esencie u zvierat : 1. absolútne dôležité je starostlivé pozorovanie zvieraťa, typu, nálad , momentálneho stavu, zvláštne signál , potreby, rituály. V tomto bode nesmieme zabudnúť na vzťah medzi zvieraťom a jeho majiteľom - ten je často východiskom k vyriešeniu problému . Z celkovej situácie je dobré si poznamenať kľúčové slova.2 . podľa kľúčových slov vyberte čo najvhodnejšiu esenciu a porovnajte popis esencie s profilom zvieraťa . Ak symptómy poukazujú na dve esencie , môžete ich skombinovať.
Užívanie:
Kvapky môžu byť podané priamo do úst zvieraťa alebo rozotrené okolo nosa . Môžu sa tiež nakvapkať do vody, mlieka alebo inej tekutiny, ktorú zviera v priebehu dňa upíja. Obyčajne sa používajú 4 kvapky esenci , u väčších zvierat ( kôň , krava ) 10-15 kvapiek . Esenciu je tiež možné rozmiešať na spôsob spreja a používať ich priamo na telo zvieraťa - tento spôsob je zvlášť dobrý u vtákov, rýb alebo vyľakaných zvieratách, ktoré odmietajú akúkoľvek liečbu. Zvieratá môžeme tiež kúpať alebo umývať vo vode, do ktorej sme dali niekoľko kvapiek príslušnej esencie. Najčastejšie užívané esencie pre zvieratá :

Rescue Remedy je veľmi jemná a účinná pomoc pomocou ktorej Vaše zviera  lepšie zvládne stres prirodzeným a bezpečným spôsobom. 

Kedy používať Rescue Remedy pre zvieratá ?
- nervozita počas výstav
- úmrtie majiteľa, blízkej osoby
- stres z návštevy veterinára
- choroba, poranenie
- pri sťahovaní, zmene majiteľa
- cestovanie
- počas silvestrovských osláv
- strachu z iných zvierat.....

Larch / Smrekovec opadavý - Pre zvieratá, ktoré majú málo sebadôvery vo vzťahu k ľuďom aj k ostatným zvieratám. Stránia sa ľudí aj zvierat. Larch dodáva sebadôveru.

Walnut / Orech kráľovský - Keď má problém privyknúť si na nový domov alebo nového majiteľa. Tiež pomáha pri akejkoľvek významnejšej zmene, ktorá sa v rodine, kde zviera žije udeje. (nový člen rodiny, sťahovanie, nové zviera...)

Star of Betlehem / Bledavka okolíkatá - Keď zviera prežilo šok. Používa sa často u týraných zvierat, u zvierat, ktoré prežili nehodu, zranenie, zlé zaobchádzanie...

Mimulus / Čarodejka škvrnitá - Pomáha plachým vystrašeným zvieratám. Skúste Mimulus, keď sa zviera bojí cudzích osôb, druhých zvierat, zľakne sa každého zvuku alebo pohybu...

Vervain / Železník lekársky - Pre napäté a podráždené zvieratá, ktoré majú neprirodzene veľa energie.

Bachove kvapky sa pre zvieratá používajú a dávkujú podobným spôsobom ako u ľudí.

Ale pozor - zvieratám sa nesmú podávať Rescue Remedy pastilky
CENNÍK

Vstupná konzultácia: 30 min - 10 euro
Namiešanie esencie: 10 - 15 euro

Pri ďalších otázkach ma môžete kontaktovať na mail:
Andreaauranova@gmail.com
Objednávanie telefonicky: 
+421940 827 967
Andrea Aura Nová, Prievidza


Ďakujem za Vašu dôveru
Vdychujte lásku, vydychujte vďačnosť...
Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.
e-mail: andreaauranova@gmail.com   tel.: +421940 827 967
SnowDesign 2014-2015. Všetky práva vyhradené.